Home {:ro}Despre Noi{:}{:en}About Us{:}

{:ro}Despre Noi{:}{:en}About Us{:}

{:ro}

Construim în jurul afacerii dvs.

Peste 200.000 reviste distribuite.

Partenerii noștri de publicitate sunt cei mai mari jucători din piața internă și internațională: 150 de reprezentanți direcți sau importatori de utilaje, echipamente destinate activităților din construcții, activităților municipale, precum și distribuitori de piese de schimb, accesorii sau servicii.

Acesta este bilanțul nostru în cei patru ani de activitate pe piața din România.

Sute de articole originale, reportaje realizate pe teren sau cu ocazia marilor evenimente internaționale, lansări de utilaje sau expoziții mondiale, realizate de ziariști specializați pentru domeniul construcțiilor, cu experiență de peste 10 ani în acest domeniu.

An de an, am pus întreaga noastră pricepere pentru a edita o serie de reviste profesioniste, editate în cele mai bune condiții grafice, cu articole originale, ușor de citit, un concept grafic modern și informații de actualitate.

Revistele noastreoferă un mesaj comercial puternic, partenerii noștri de publicitate fiind convinși că au la dispoziție toată priceperea noastră dar și cele mai moderne mijloace de promovare.

Între real & virtual – în curând studioul de înregistrări video

Între revista tipărită și spațiul on-line pentru noi nu există linie de demarcație: acestea se completează reciproc, oferind un mijloc de publicitate puternic și unic pe piață.

Construim pentru partenerii noștri și îi ajutăm să-și consolideze propria imagine:

  • Articolele create de redactorii noștri sunt de multe ori utilizate pentru completarea site-urilor partenerilor;
  • Fotografiile și filmele realizate in-house sunt inserate în prezentările firmelor partenere;
  • La cerere, putem crea materiale de specialitate media – audio – video sau scrise, pentru aplicații speciale, demonstrații, evenimente de tip open-days ș.a.m.d.
  • În curând, primul canal de informare on-line va fi disponibil 24h/24 pentru toti cititorii nostrii.

REVISTELE NOASTRE

Utilaje&Constructii (www.uconstruct.ro) – revistă dedicată sectorului utilajelor, tehnologiilor și echipamentelor pentru construcții,

Materiale&Tehnologii pentru Constructii (www.mtcmagazin.ro) – revistă specializată în domeniul tehnologiilor și materialelor utilizate în construcții civile și industriale,

Utilaje Forestiere (www.utilajepadure.ro) – revistă tehnică pentru industria forestieră, de la recoltarea lemnului  la prelucrare sa,

GreeNetwotk (www.greenetwork.ro) – revistă pentru mediu, se adresează în special activităților municipale: colectarea selectivă a reziduurilor menajere și industriale, prelucrarea și reciclarea lor, epurarea apelor uzate, utilaje pentru curățenie stradală și canalizare, utilaje tehnice,

Trenchless&Drilling – revistă trimestrială, se distribuie cu revista Utilaje&Constructii dar și separat pentru utilizatorii de echipamente de subtraversare și foraje,

Giganții șoselelor – revistă trimestrială specializată în domeniul mașinilor de transport agabaritic și macaralelor de mare tonaj.

“The road to success is always under construction (www.uconstruct.ro)”

Pavel Dan
Editor Sef
+40 751 514 100

{:}{:en}We build around your business

Over 200,000 magazines distributed.

Our advertising partners are the biggest players on the local and international market: 150 distributors or importers of machines, construction equipment, municipal services equipment, components and accessories distributors and services providers.

This is what we’ve accomplished in 4 years since we’ve been on the romanian market.

Hundreds of original articles and press reports from the field or from international events, equipment launches or world exhibitions made by specialised journalists, with an over 10 years experience in the construction area.

Year after year we put at stake our entire knowledge to issue professional magazines, printed in the best graphical conditions, with easy to read articles, a modern graphic concept and the latest news.

Our magazines provide a strong commercial message and this is why our advertising partners benefit from our expertize and the best advertising services.

Between real&virtual  – soon our own tv studio

Between the printed magazine and the on-line channel there are no boundaries. They complete each other, offering a strong a unique marketing service.

We build with great care a good image for our partners:

  • The articles written by our editors are very often used to promote our client’s websites.
  • The photographs and videos are inserted in our partner’s presentations.
  • On request we can create written, audio or video media materials pentru special applications, demo shows, open days type events, etc.
  • Soon, the first on-line channel will be available 24/7.

OUR MAGAZINES

Machinery & Construction (www.uconstruct.ro) – magazine dedicated to the sector of construction equipment, technologies and equipments,

Materials & Technologies for Construction (www.mtcmagazin.ro) – specialized magazine in the field of technologies and materials used in civil and industrial constructions,

Forestry Equipment (www.utilajepadure.ro) – technical magazine for the forestry industry, from harvesting wood to its processing,

GreeNetwotk (www.greenetwork.ro) – an environmental magazine, addresses in particular municipal activities: selective collection of household and industrial waste, processing and recycling, wastewater treatment, street and sewage cleaning equipment, technical equipment,

Trenchless & Drilling – a quarterly magazine, is distributed with the Machinery & Construction magazine as well as separately for users of drilling equipment.,

Road Giants – a quarterly magazine specializing in the field of overweight transports and heavy duty cranes.

“The road to success is always under construction (www.uconstruct.ro)”

Pavel Dan
Editor Sef
+40 751 514 100

{:}