Informaţii la ziNewsOnlineSchele si cofraje

LAYHER – “Totul este posibil”

Asigurarea stabilității schelelor reprezintă o problemă importantă pentru orice constructor. Din acest motiv, în primul rând realizarea unei fundații optime pentru schele este prima activitate ce trebuie realizată cu maxim de responsabilitate.

Schelele trebuie montate pe o suprafață suficient de stabilă și portantă. Pentru distribuția sarcinilor, cel mai adesea se folosesc plăci suport din lemn. Obiectivul principal este mărirea suprafeței de contact cu terenul, în comparație cu suprafața plăcii tălpii cu filet. De asemenea, pentru creșterea coeficientului de frecare între plăcile metalice ale tălpilor cu filet și  suprafața suport, se pot utiliza plăci din lemn. Tipul de frecare „oțel pe lemn“ are un coeficient de frecare mai mare decât „oțel pe beton“ sau chiar „oțel pe oțel“, ceea ce constituie un atu la verificarea stabilității (verificare la alunecare). În principiu nu face nicio diferență dacă placa suport din lemn este montată individual, sub fiecare picior al schelei sau – așa cum este cazul la schelele de fațadă – ca suport continuu sub piciorul interior și exterior al schelei.

În cazul terenurilor de construcție mai puțin portante, Layher recomandă întotdeauna utilizarea unei plăci suport continue, ce prezintă avantaje în ceea ce privește portanța și comportamentul la tasare. Datorită  suprafeței suport mai mari, se activează și zonele de sol dintre piciorul interior și cel exterior al schelei, rezultând astfel solicitări mai mici sau permițând distribuirea unor sarcini mai mari.

Atunci când se realizează fundația pentru schelele de lucru și de protecție, se folosesc frecvent plăci suport. Până acum – în lipsa unei expertize geologice a terenului – rămăsese deschisă întrebarea cu privire la presiunea admisibilă a terenului de sub aceste plăci. În acest scop, comisia de experți “Schele” al Institutului German pentru Tehnologia Construcțiilor (DIBt) a adoptat un nou regulament pentru terenuri care permit accesul auto și care nu prevăd plăci suport încorporate în sol (“construcții temporare”). În acest caz verificarea capacității portante a terenului poate fi omisă. Ca suprafețe care permit accesul auto sunt desemnate de exemplu șantierele pe care se intră cu autovehicule, fără ca structura substratului să fie afectată vizibil de accesul acestora pe șantier.

Valorile presiunii admisibile conform EN 13814 sunt valabile pentru dimensiuni de plăci suport 1 ≤ L/B ≤ 3 și depind de lățimea plăcilor. Pentru o presiune maxim admisibilă a terenului de 200 kN/mp este necesară o lățime a plăcilor suport de cel puțin 40 cm.

Valorile presiunii admisibile conform EN 13814 sunt valabile pentru dimensiuni de plăci suport 1 ≤ L/B ≤ 3 și depind de lățimea plăcilor. Pentru o presiune maxim admisibilă a terenului de 200 kN/mp este necesară o lățime a plăcilor suport de cel puțin 40 cm.

Conform noilor reglementări Layher a determinat pentru ajutorarea clienților și proiectanților, pentru forțele maxime de presare conform  EN 13814 pentru grosimile de plăci între 4,5 și 5,0 cm și lățimile de plăci între  20 și 40 cm, lungimile de plăci optime Lopt  și sarcinile de suport admisibile pentru modelul de schelă Blitz (Coloanele 4 și 5). Lungimea optimă determinată a plăcilor Lopt  este lungimea care permite dispersarea forțelor de susținere maxime.  Lungimi mai mari de plăci decât Lopt nu aduc alte avantaje sau creșterea forței portante a fundației. În plus, s-au determinat sarcinile de suport admisibile zul P pentru două lungimi uzuale ale plăcilor (coloana 6).

În cele din urmă, atragem atenția și asupra faptului că, o sarcină de suport caracteristică (sarcină efectivă) de P = 32,8 kN permite atingerea forțelor admisible de presare sub stratul de suport din lemn aflat sub placa piciorului de schelă  Layher. Asta înseamnă că, în cazul unor sarcini de peste 32,8 kN este nevoie de un strat suplimentar  „dur“ pentru distribuția sarcinilor, cu o suprafață mai mare decât placa de picior, care să se afle între placa de picior și placa de susținere.  „Dur“ înseamnă în acest caz cu o rezistență la compresiune mai mare decât cea a plăcii de lemn.

 

Grosime placă suport [cm]

 

Lățime placă suport B [cm]

 

Pres. adm. [kN/m²]

Lungime optimă placă Lopt [cm]

 

 

Sarcină adm. aferentă

adm. PLopt

Presiune adm. suport

Padm [kN] la lungimea L a plăcii suport

 

 

Placă suport

individuală

Placă suport continuă Blitz 70 Blitz 100
Blitz 70  Blitz 100
L = 100 cm L = 135 cm
 

 

 

4,5

20 100 60 130 165 12,0 9,0
24 120 60 130 165 16,5 12,0
25 125 60 130 165 17,5 12,8
30 150 50 125 160 22,8 17,3
40 200 45 120 155 35,21 28,1
 

 

 

5,0

20 100 60 125 160 12,0 9,6
24 120 65 135 170 17,9 12,7
25 125 60 135 170 18,9 13,6
30 150 55 130 165 24,6 18,2
40 200 50 120 160 37,81 29,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Similare

1 din 870