Exploatari de suprafata si subteranInformaţii la ziJob Report UCNewsOnlineslidesusUpdateUtilaje de cariera si mineritUtilaje pentru construcţii

PRAGOSA mizează pe calitatea Sandvik

Pragosa este unul dintre cei mai importanți constructori de drumuri prezent pe piața din România. Activitatea sa acoperă de asemenea și industriile conexe, precum producția de beton sau asfalt. Fiind o firmă internațională, activitatea constructorului Pragosa acoperă diferite industrii, având însă totdeauna un principiu comun, cel al calității lucrărilor și a conservării mediului înconjurător.

Pentru a avea un control deplin al calității lucrărilor sale, dar și a materialelor utilizate, compania portugheză preferă să producă propriile sorturi de piatră concasată, destinate atât infrastructurii rutiere cât și producției de asfalt sau beton. Dar pentru a obține un material de calitate ca și sort sau formă, utilajele folosite, precum și întreg ciclu de producție trebuie să asigure cele mai bune condiții de concasare, sortare și curățare a impurităților. Suficiente motive pentru Pragosa pentru a alege unul dintre liderii tehnologiilor de prelucrare a pietrei, și anume compania Sandvik.

De la agregate de calitate, la un mediu mai curat

Exploatarea agregatelor, indiferent de modul de extracție sau exploatare, reprezintă o activitate absolut necesară, indiferent dacă piatra se utilizează pentru lucrări de infrastructură sau obținerea unor materiale precum betonul sau asfaltul. Dar ce se înâmplă cu reziduurile inerente care apar în urma proceselor de prelucrare? Există tehnologii prin care apa, aerul și mediul pot fi păstrate la fel de curate ca și înainte de începerea exploatării, dar orice investiție de acest tip necesită bani, și bineînțeles interes pentru a reduce la maxim poluarea.

Pragosa este una dintre firmele responsabile, care consideră că activitatea industrială nu trebuie să impacteze negativ mediul. În cazul exploatării de lângă Ploiești, retehnologizarea și mărirea capacității de prelucrare a inclus nu numai echipamente de calitate de la Sandvik, precum două concasoare cu con model Sandvik CH430, respectiv Sandvik CH420, dar și un spălător de balast. Domnul Mihai Pamfil,  Business Development Manager la Sandvik Rock Processing Solutions ne-a declarat “ Proprietarul stației, compania Pragosa este implicat direct în protejarea mediului, realizând o investiție importantă în această direcție încă de acum câțiva ani, și anume un sistem de liniștire și curățare a apelor uzate, care permite și reutilizarea tuturor reziduurilor rezultate. Din punctul nostru de vedere, viziunea Pragosa legată de eficientizarea procesului de reutilizare a apelor uzate poate fi considerată un viitor standard în industrie.”

 

O colaborare pe termen lung

Grupul Pragosa este activ încă de la înființare, în anul 1977, în Portugalia, apoi în România și Mozambic, în domeniul construcțiilor și lucrărilor publice, industriei și mediului. În România grupul este prezent din anul 2007, aici desfășurând activități tradiționale, specifice, respectiv lucrări de drumuri și producție de beton, asfalt și agregate.

În principiu, activitățile Pragosa acoperă județele Prahova, Dâmbovița și Ilfov, unde este prezent pe piața de lucrări, fiind un furnizor atât pentru întreprinderi publice cât și private.

“Încă de la înființare am rămas fideli valorilor și politicilor Grupului nostru, cu o viziune si strategie de afaceri care se bazează pe dotarea proprie cu toate elementele de producție. Parteneriatul cu echipa Sandvik România există încă de la începerea activității Pragosa în România. Dacă în fază inițială acest parteneriat s-a datorat exclusiv cunoașterii și experienței pe care o aveam deja cu echipamentele Sandvik, de-a lungul anilor a devenit o relație de încredere cu echipa Sanvik România.

Astfel, la alegerea Sandvik pentru această investiție, au fost  esențiale cunoștințele tehnice și angajamentul de care au dat dovadă specialiștii Sandvik pe durata interacțiunilor noastre.

Personal, ca reprezentant al Pragosa, sunt foarte mulțumit atât de nivelul la care s-a lucrat, cât și de decizia luată, ce a venit să ne confirme faptul că Sandvik este un partener de încredere“ – Mario Sousa, Director general Pragosa România 

 

Utilaje&Construcții:  Pentru ce tip de activități din cadrul Pragosa România vor fi utilizate sorturile?

Mario Sousa: Pragosa România, în afară de activitatea sa principală de construcții de drumuri, a avut dintotdeauna ca activitate esențială și producția de beton și asfalt, iar sorturile sunt destinate consumului intern pentru aceste activități.

 

Utilaje&Construcții:  Pentru Pragosa Romania, cât de importantă este această investiție?

Mario Sousa: Principalul obiectiv al investiției este dotarea societății cu un echipament care să permită tratarea și obținerea de produse de calitate superioară din materie primă provenind din diferite surse, respectiv balast din râu sau din terasă, cu mai mult sau mai puțin material levigabil.

În paralel, dorim să mărim cantitatea, calitatea și uniformitatea producției de anumite sorturi, ca de exemplu balast concasat 0-63 și nisip.

Această intenție vizează pe termen scurt să ne asigurăm autosuficiența în ceea ce privește necesitatea de agregate de balastieră și, dintr-o perspectivă mai cuprinzătoare, chiar dacă există o creștere semnificativă a cantităților produse, să garantăm clienților că produsele/serviciile achiziționate sunt de încredere, menținând recunoașterea mărcii Pragosa pe piață ca furnizor care face diferența.

 

Sandvik – tehnologii și soluții de calitate

 

Despre cerințele tehnice ale firmei Pragosa România și soluțiile optime oferite de către specialiștii Sandvik a acceptat să răspundă la întrebările noastre dl. Mihai Pamfil,  BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER la Sandvik Rock Processing Solutions:

Utilaje&Construcții: Cât de complexe au fost cerințele proprietarului privind retehnologizarea instalației de procesare?

Mihai Pamfil: Scopul retehnologizării a fost acela de a crește calitatea sorturilor, ținând cont că materialul utilizat la alimentarea liniei de procesare a agregatelor  nu este foarte curat, și de asemenea de a oferi stației suficientă flexibilitate în alimentare atunci când cererea pentru anumit sorturi crește, aceasta putând acum lucra în mai multe moduri. Există două concasoare cu con integrate în fluxul tehnologic, modelul Sandvik CH430 având sarcina de a prelua sorturile grosiere, de dimensiune mare, pe când al doilea, Sandvik  CH420, va procesa sorturile naturale mai mici și va fi responsabil de concasarea produselor recirculate. Forma sorturilor concasate este, prin acest ciclu, mult îmbunătățită.

Pentru Pragosa capacitatea stației de a prespăla sorturile reprezintă un beneficiu important, în acest scop fiind instalat pe linia nouă un spălător grosier de balast, imediat după sortare. Astfel, se elimină refuzul de ciur, care este redirecționat spre concasorul Sandvik CH 430, materialul sortat rezultat, mai puțin nisipul, fiind apoi direcționat către un spălător de balast care procesează sortul  4 – 63 mm, aducându-l la o calitate foarte bună, prin spălare eficientă. În timp ce sortul 4 – 63 mm trece pentru o curățare superioară prin instalația de spălare, materialul fin rezultat, granulometrie 0 – 4 mm, este transportat spre un echipament modern de hidrociclonare care recuperează tot nisipul.

Fluxul tehnologic este optimizat conform cerințelor beneficiarului, apa fiind recirculată prin rezervorul de apă uzată, aici având loc decantarea materialului nisipos, după ce este curățată revenind înpoi în  circuitul stației de concasoare. Este una dintre puținele stații din țară care au un bazin de curățare a apelor uzate, ceea ce reprezintă un mare aport la prezervarea mediului, comparativ cu alte stații care nu au această tehnologie integrată.

Mai mult decat atât, Sandvik împreună cu partenerii săi, la cererea beneficiarului, a configurat un sistem de operare al întregii stații automatizat și eficient. Aceasta este controlată printr-un sistem de automatizare cu PLC, operatorii trebuind doar să apese butonul Start, să aleagă programul de lucru și modul de funcționare al ultilajelor, în continuare stația singură, fără nici o intervenție din afară, realizând programul ales. Suplimentar, sistemul afișează un raport de erori și sugestii de optimizare a modului de lucru.

Capacitatea de producție a întregului asamblu variază în funcție de necesar și de modul de lucru, fiind greu de stabilit o capacitate orară standard când se lucrează fie cu stația veche, fie împreună, stația veche și cea nouă. Astfel, sunt disponibile două moduri de alimentare a statiei, și în funcție de cerere, productivitatea poate varia între 100 și 200 de tone pe oră, și chiar mai mult, în funcție de curba granulometrică a materialului.

Utilaje&Construcții: În concluzie, a fost realizată o nouă linie de producție care lucrează în paralel cu cea veche sau au fost integrate într-un singur flux complex?

Mihai Pamfil: Stația de sortare și concasare veche a fost inclusă în noul flux tehnologic și poate funcționa fie independent, fie împreună cu noua linie de producție pentru a obține un volum mai mare de material din anumite sorturi.

Utilaje&Construcții: Specialiștii Pragosa au participat activ la proiectarea fluxului tehnologic și optimizare împreună cu echipele Sandvik și partenerii acestora?

Mihai Pamfil: Pragosa a tratat cu mare seriozitate și atenție partea de conexiune între stația veche și stația nouă. În ceea ce privește modul de amplasare al echipamentelor, specialiștii din conducerea companiei Pragosa s-au implicat foarte mult în organizarea fluxurilor de lucru. Astfel, acum există spații tehnologice suficiente pentru utilajele destinate manipulări materialelor, pentru utilaje de transport. Chiar și în faza finală a montajului au fost aduse îmbunătățiri în urma sugestiilor aduse pe baza observațiilor practice, din șantier, și care au fost foarte bine venite. Partea din fluxul tehnologic al stației care utilizează apa ca factor de transport și decantare a fost realizată de asemenea pornind de la competența specialiștilor de la Pragosa, care au o bogată experiență în ceea ce privește gestionarea fluxurilor de apă în interiorul stației.

Datorită ședințelor săptămânale care s-au desfășurat pe întreaga perioadă de implementare a proiectului, s-au adus multe îmbunătățiri, de la faza inițială la faza finală de implementare.

Utilaje&Construcții: După opinia dvs, cum a-ți caracteriza derularea întregului proiect?

Mihai Pamfil:  Datorită colaborării îndelungate pe care o au cu Pragosa, specialiștii Sandvik cunoșteau deja condițiile de calitate a materialului și de productivitate cerute, precum și modul de lucru al companiei Pragosa, astfel că a fost mai simplu să implementăm împreună aceasttă retehnologizare.

A existat foarte multă deschidere din partea beneficiarului pentru soluția tehnică care am considerat ca fiind cea potrivită pentru așteptările lor. Mă refer acum în mod special la eficiența sortării , la spălarea sorturilor și la recuperarea nisipului prin hidrociclonare, precum și la introducerea în flux a unui concasor de dimensiuni mult mai mari decât cel existent. Montajul s-a derulat fără evenimente. Am primit suport consistent din partea beneficiarului pe perioada montajului, și echipa de lucru formată din Sandvik și partenerii săi a funcționat foarte bine. Suntem siguri că putem să folosim această structură de lucru și pentru alte proiecte similare.

Utilaje&Construcții:  Ce planuri de dezvoltare aveți pentru viitor?

Mihai Pamfil:   Bazat pe informațiile pe care le avem în prezent și pe discuțiile pe care le avem periodic cu reprezentanții Pragosa, intenționăm să lucrăm împreună pentru a optimiza ciclurile de lucru.

Similare

1 din 936