Informaţii la ziNewsOnlineUtilaje de cariera si minerit

Stație de producție a sorturilor de nisip fără conținut de carbon

Societatea ADVANCED MINERAL PROCESSING  (AMP) este unul dintre cei mai importanți producători mondiali de sisteme și echipamente de înaltă productivitate destinate prelucrării materialelor minerale, cu aplicații specifice în industria metalelor, mineralelor industriale, agregatelor, reciclării și mediului. Indiferent de activitate, de extragere sau prelucrare a materialelor, sau de calitatea produselor finale, AMP oferă cea mai bună și eficientă tehnologice disponibilă pe piață și cele mai bune produse finale.

Acest articol reprezintă urmarea celui din luna decembrie, care a descris prima parte a acestui proiect de execuție realizat în Anglia. În continuare se vor prezenta tehnologiile care au condus la realizarea, implementarea și punerea în funcțiune a uzinei de prelucrare în ansamblu.

Întregul proiect a fost proiectat si realizat așa cum este descris in fluxul tehnologic, plecand de la rezultatele testelor efectuate la laboratoarele AMP și a mostrelor de material furnizate de client.

Construcția uzinei de tratare și prelucrare

AMP, împreună cu clientul, au realizat integral uzina de procesare a nisipurilor, AMP fiind responsabilă de proiectarea completă, în timp ce clientul a fost responsabil cu asamblarea tuturor echipamentelor și construcțiilor civile, sub directa supraveghere a AMP.

Construcția integrală a fost realizată lângă o suprafață mare de apă care conține principalele zăcăminte pentru exploatare și din care se extrag cantitățile de nisip necesare a fi prelucrate. Nisipul este pompat cu pompe speciale de dragare montate pe pontoane.

Instalațiile de procesare au fost montate în interiorul a două corpuri de hale cu structură metalică de  mari dimensiuni. Constructiv, există o structură principală în care se desfășoară principalele operațiuni de prelucrare, cum ar fi captarea, pomparea, deșlamarea și sortarea, aici obținându-se diferitele nisipuri finale, la care se adaugă tratamentul special necesar eliminării particulelor de carbon. Zona de recuperare a nisipului ultrafin se regăsește în a doua hală.

Hala principală de procesare este împărțită în mai multe zone de procesare care constituie în asamblu o singură unitate de procesare, deși blocurile în sine sunt separate unele de altele. AMP s-a bazat pe experiența sa îndelungată pentru a alege acest tip de splitare a zonelor de lucru, pentru a preveni orice vibrații potențiale, acestea fiind limitate, în extremis, la un singur bloc în mod independent, fără a fi transmise către celelalte zone și nici către întreaga construcție în ansamblu.

Structura generală a zonei de procesare, și prin urmare, a fiecărui bloc component, este în concordanță cu conceptele de bază ale oricărui proces minier, adică pompele sunt amplasate la parter, în timp ce hidrocicloanele sunt situate în părțile superioare ale clădirii, acestea fiind de altfel și punctul de plecare pentru fiecare dintre fazele de lucru. Hidroclasificatoarele, ciururile cu site curbate și structurile lor sunt situate la nivelurile inferioare, lucrând în cascadă. Ciururile pentru filtrare si desecare sunt poziționate la nivelurile inferioare, dar întotdeauna deasupra sistemului de pompare. Amplasarea lor este identică în hala care conține stația de recuperare a nisipului ultrafin, unde la parter este instalată o unitate de pompare uriașă, care are rolul de a prelua preaplinul hidrocicloanelor poziționate în zona principală de sortare.

Toate structurile metalice utilizate la construcția halelor au fost realizate din oțel zincat, la fel ca și platformele de vizitare și întreținere, inclusiv balustradele și pasarelele de acces, pentru a crește rezistența la coroziune, care este prezentă permanent datorită nivelului ridicat de umiditate.

În prima fază a prelucrării se urmărește obținerea sortului de nisip <500 µm, utilizându-se un hidrociclon special AMP Hydrovortex® cu fund plat special, proiectat pentru a efectua astfel de activități. Se obțin ulterior nisipuri fine de 500µm sau alternativ 700µm sau 1.000µm folosind un sistem de sortare tip Hidroclasificator cu curent ascendent tip AMP TAK®.

Nisipul ultrafin (<0,5mm sau <0,7mm sau <1 mm) obtinut din preaplinul Hidroclasificatorului este tratat pentru a se înlătura particulele poluante de carbon cu un sistem dual format din site curbate si ciururi de filtrare (Curve Grille Vibrosieve® și Vibroflux® Strainer).

Nisipurile grosiere sunt evacuate și prelucrate în instalații tandem, cuprinzând echipamentele tip Curved Grill AMP Vibrosieve@ VS-2000 și  Sieve-Strainer AMP Vibroflux®. Aceste nisipuri grosiere sunt transportate pe benzi transportoare la grămezile lor respective ca material de refuz, pe când părțile fine reintră în procesul de prelucrare.

Urmează etapa finală de prelucrare, cu ajutorul unui hidrociclon cu fund conic sunt îndepărtate părțile fine mai mici de 100 µm, aceasta fractiune nefiind dorita in produsele finite. O unitate specială de pompare dublă (împărțită în două cuve), echipată cu două pompe centrifuge este utilizată pentru a trimite materialul catre hidrociclonul AMP Hydrovortex 1000mm si catre hidrocalsificaorul de diametru 3.2m.

Nisipurile fine deșlamate si <250 µm astfel sortate sunt trimise la un ciur de filtrare, astfel încât poluanții (carbonul) să poată fi îndepărtați.

Preaplinurile hidrocicloanelor continand nisipuri ultrafine mai mici de 100 µm sunt trimise la un distribuitor si apoi prelucrate in clusteruri de hidrocicloane speciale pentru praguri de separare pana la 45 µm. Urmeaza faza de desecare, ciururi desecatoare pentru obtinerea acestor nisipuri extrem de fine.

Acest proiect are urmatoarele inovatii si avantaje:

  1. Proiect flexibil, se adapteaza la cerintele variabile ale materialului extras, atat ca productivitate cat si ca o consecinta a naturii heterogene a materialului brut
  2. Retetele sunt preinstalate in softul de comanda, astfel incat schimbarile se pot face extrem de usor si rapid. Exista de asemenea si posibilitatea de a schimba configuratia fluxului tehnologic daca cerintele produsului finit se schimba
  3. Controlului intregului flux se poate face folosin echipamente portabile (tablete)
  4. Prin recuperarea nisipurilor ultrafine – care altfel ar fi eliminate si depozitate ca refuz – s-a marit capacitatea de prelucrare si s-a micsorat impactul asupra mediului inconjurator

AMP este prezentă în România prin S.C. Rom Con-Sort Solutions S.R.L. (www.romconsort.ro)

Similare

1 din 903