Home Gigantii Soselelor Lungime mai mare de încărcare cu peste 6 metri, la același cost
Lungime mai mare de încărcare cu peste 6 metri, la același cost

Lungime mai mare de încărcare cu peste 6 metri, la același cost

0

Proiectat și construit de FAYMONVILLE. Lider de piaţă în EUROPA și ROMÂNIA.

Un produs perfect pentru piaţa din România, un trailer care nu numai că este bun pentru orice tip de transport, dar care permite în plus să-l încarci de la cap la coadă. MAX 100 oferă câteva avantaje unice, extrem de apreciate de transportatorii europeni, precum platforma hidraulică la nivel cu gâtul de lebădă și coborârea hidraulică a platformei spate pentru accesul pe gâtul de lebădă, construită din mai multe tronsoane extensibile hidraulic.

Piaţa trailerelor din România es­te una destul de dificilă, deoare­ce de la un an la altul transpor­tatorii sunt puși în faţa unor schimbări majore din punctul de vedere al cererii, de la utilaje mari pentru construcţii sau agricultură și până la transportul com­ponentelor sistemelor eoliene. Din acest motiv, cererea de platforme care să aco­pere diferite tipuri de transporturi es­te din ce în ce mai mare, de multe ori cu aceleași trailere fiind făcute transporturi extrem de diferite nu numai ca și greu­tate dar și ca lungime.

În plus, pe o piaţă competitivă cos­tul este esenţial, deci trailerele versati­le care să reziste la sarcini mari și trans­porturi de tipuri diferite, fără costuri suplimentare exorbitate, sunt cele mai căutate.

O platformă ce poate fi utilizată integral…

Faymonville este unul dintre cei mai importanţi producători de trailere din Europa, fiind cea mai solicitată marcă printre firmele de specialitate din Ro­mânia. Preocupat să dezvolte perma­nent tehnologii flexibile, platforme care să permită transportul unor mărfuri di­verse de talie foarte mare, Faymonville oferă cumpărătorilor săi posibilitatea de a obţine un profit cât mai mare prin uti­lizarea trailerelor sale.

Din acest punct de vedere, noul semi­trailer MAX 100 poate fi considerat un li­der de netăgăduit al eficienţei în trans­port, pe lângă calităţile sale deja cunos­cute pe piaţă, acesta putând acum fi uti­lizat pe 100% din lungimea sa.

… de la gâtul de lebădă…

Deoarece transportatorii, atunci când doresc să încarce complet un trailer, au tot­deauna probleme cu poziţionarea materi­alelor pe gâtul de lebădă, acesta fiind mai înalt decât platforma de lucru, specialiștii de la Faymonville au găsit o soluţie pentru un acces simplu, fără a fi necesare echi­pamente suplimentare de ridicare. Acum, MAX 100 este prevăzut cu o platformă lif­tabilă la nivelul gâtului de lebădă ce poate să coboare până la nivelul platformei trai­lerului, putând fi încărcat astfel rapid.

… la partea anterioară

Sistemul de încărcare și descărcare existent în partea din spate a trailerului este complet automatizat, acesta permi­ţând cu ajutorul unor extensii hidrauli­ce ca și cele mai mari utilaje să poată să urce singure pe platformă. Și, ce se va întâmpla dacă, ca de obicei, mai ai ne­voie de câţiva centimetri în lungime ca să încarci un echipamente foarte mare?

Să găsești un trailer mai lung, dar care să suporte o sarcină la fel de mare creș­te simţitor costul de transport, așa că Faymonville propune pe același uimitor model MAX 100 ca sistemul de încărca­re din spate să poată fi ridicat hidraulic în continuarea platformei de transport.

De altfel, partea din spate este abso­lut unică prin capacitatea sa de a se ex­tinde, fiind formată din două zone: o zo­nă de încărcare construită din oţel per­forat de înaltă rezisenţă cu o lungime de 2.200 mm, acesta oferind o înălţime de transport scăzută datorită acţionării hi­draulice, și o a doua zonă de final, exten­sibilă hidraulic, ce oferă încă 1.500 mm în lungime și care poate ridica la orizon­tală până la 6 tone.

La același cost, care este lungimea suplimentară asigurată de MAX 100?

Dacă facem un calcul simplu, gâtul de lebădă cu platforma liftabilă oferă o lun­gime de lucru 2.800 mm iar platforma de acces din spate, din oţel perforat, la rân­dul său acţionată hidraulic, aigură încă 2.200 mm lungime, plus 1.500 mm ex­tensia finală. În total, 6.500 mm la înde­mâna fiecărui transportator, fără nici un cost suplimentar. O adevărată afacere.

Performanţa MAX 100 în cifre

Platforma de încărcare din spate­le gâtului de lebădă este acţionată hi­draulic și oferă o lungime de încărcare joasă de 2.800 mm. Platforma de încărcare din spatele trailerului, construită din oţel de înaltă rezistenţă perforat oferă de asemenea o lungime de încărcare joasă de 2.200 mm, fiind acţionată hidraulic. În conti­nuarea acesteia, capătul din spate ce permite înclinarea hidraulică și deci în­cărcarea utilajelor direct de pe sol poa­te fi extins la orizontală cu încă 1.500 mm.

În total, în spate sunt prevăzute con­structiv două compartimente pentru rampă și suporţi de rampă, cu o capaci­tate de ridicare de 6 tone. Astfel, platforma suplimentară per­mite susţinerea unor mașini care să aibe o greutate proprie de 8 tone pe axa spate. Cerinţele transportatorilor agabari­tici din România sunt din ce in ce mai clare, aceștia având deja o bogată expe­rienţă în domeniu și deci dorind să ob­ţină cu ajutorul trailerelor achiziţiona­te un maxim de profit. Dar, pe lângă un trailer de calitate, aceștia solicită o fi­nanţare flexibilă, adecvată specificului de transport, dar și servicii de vânzare și after-sales de calitate.

În prezent, singura firmă autohtonă care acoperă integral toate necesităţi­le impuse de specificul pieţei autohto­ne este CTE Trailers.

Beneficiind de o echipă cu o experien­ţă îndelungată în domeniul vânzării de echipamente rutiere și colaborând încă din anul 2010 cu unul dintre cei mai im­portanţi producători europeni de traile­re, societatea belgiană Faymonville, CTE Trailers este în prezent dealer autorizat FAYMONVILLE pentru România, Repu­blica Moldova și Bulgaria. Un important avantaj al clienţilor de semiremorci Max Trailer și Faymonville, în afara produse­lor de calitate premium, este reprezen­tat de reţeaua service de calitate care acoperă atât Europa centrală cât și în vest cu echipe mobile atunci când es­te nevoie de intervenţii complicate. Da­torită unei politici stricte de pregătire a tehnicienilor, activitatea de service asi­gurată de către CTE Trailers pe întreg te­ritoriul României este identică cu cea din oricare altă ţară din UE.

CTE Trailers – Importator Unic al produselor Faymonville în România, Bulgaria și Republica Moldova

CTE TRAILERS, leaderul de Piaţă din România în domeniul vânzărilor de trailere specializate oferă următoarele servicii integrate pentru clienţii săi:

  • SERVICE PROPRIU cu un stoc de piese de schimb FAYMONVILLE de 50.000 Euro,
  • SERVICE MOBIL pentru reparaţiile ra­pide ON THE ROAD,
  • FINANŢAREA PROPRIE CTE a produ­selor prin VÂNZARE ÎN RATE sau ÎN­CHIRIERE PE TERMEN SCURT, MEDIU sau LUNG,
  • SERVICIU RAPID DE TRADE IN – CTE TRAILERS are în parcul propriu din Cio­rogârla permanent cca. 10 trailere SH.