Constructii civileInformaţii la ziInfrastructuraNewsOnlineSchele si cofraje

PERI – unul din principalii furnizori din România

În ultimii doi ani, pe baza creșterii cererii de sisteme de schelă, atât pentru lucrările de consolidare și renovare ale infrastructurii, cât și pentru lucrările de reabilitare termică a imobilelor, PERI a avut șansa de a introduce pe piaţa din România sistemele de schelă ce și-au dovedit pe plan internaţional eficienţa și unicitatea.

Având ca principale puncte de interes eficienţa și protecţia muncii, PERI și-a extins divizia de producţie de schelă, concentrându-se pe dezvoltarea de noi componente și soluţii pentru o gamă largă de aplicaţii. În afara lucrărilor de construcţii civile și de infrastructură, sistemele de schelă PERI pot fi remarcate și ca platforme de lucru și structuri de susţinere de mare capacitate portantă în multe aplicaţii din mediul industrial.

În ceea ce privește consultanţa și proiectarea, PERI pune la dispoziţia clienţilor săi toată experienţa câștigată din nenumăratele proiecte executate pe plan internaţional. Astfel, clienţii PERI se pot aștepta nu doar la cea mai bună variantă de rezolvare a problemelor inerente pe șantier, dar și la o soluţie optimă pentru fiecare provocare specifică. Acest lucru presupune atât o abordare eficientă din punct de vedere financiar, cât și o soluţie viabilă din punct de vedere al siguranţei în muncă, deoarece aceste două aspecte stau la baza tehnologiei sistemelor de schelă PERI.

Multitudinea de sarcini implicate în lucrările de modernizare și renovare a clădirilor existente variază de la dezvoltarea spaţiilor libere ale orașului și conservarea monumentelor istorice, până la renovarea construcţiilor ce ţin de infrastructură și transport, cum ar fi pasaje și tuneluri, lucrări executate în multe situaţii fără întreruperea funcţionalităţii acestora. Consecinţele pentru operaţiunile de lucru sunt pe cât de variate, pe-atât de provocatoare.

În domeniul reabilitărilor și renovărilor structurilor vechi, principalii factori ce trebuie avuţi în vedere se concentrează pe natura sau pe starea reală a structurii în mediul său, respectiv pe materialele și soluţiile de lucru optime. Sistemele PERI pot fi adaptate în funcţie de cerinţe, pentru a se potrivi atât din punct de vedere static, cât și geometric. În plus, lucrările trebuie efectuate în spaţii limitate în cadrul structurilor existente, fapt care crește potenţialul de risc.

Proiectele de reabilitare a construcţiilor existente reprezintă un domeniu vast pentru producătorii de cofraje și schele; pentru acest tip de lucrări existând o gamă largă de opţiuni, precum și sisteme flexibile, ușoare și portante, care pot fi utilizate în mod simplu și în condiţii de siguranţă. Dovada că PERI tine cu ușurinţă pasul solicitărilor provocatoare în domeniu, este susţinută prin numeroase lucrări de referinţă. În plus faţă de planificarea eficientă, serviciile, precum asistenţa rapidă și know-how-ul, asigură că orice surprize neplăcute sunt eliminate.

Consolidare, reabilitare și reamenajări la Palatul Culturii din Iași

Proiectul de consolidare, reabilitare și amenajare al Palatului de Cultură din Iaşi s-a desfășurat în 3 etape. Peri România a participat la cea de-a treia etapă a lucrării, în colaborare cu compania de construcţii SC Iașicon SAProiectul a avut o importanţă deosebită pentru PERI, fiind proiectul de lansare a sistemului de schelă modulară PERI UP Rosett pe piaţa din România. În acest sens, în strânsă colaborare cu compania de construcţii Iașicon SA, inginerii de la PERI au dezvoltat un întreg concept pentru proiectarea și livrarea a 6.200 mc de schelă într-un timp foarte scurt.

Reabilitarea Pasajului CF de la km 3+724 la Dobra, Deva

Prin proiectele de investiţii demarate de CFR SA, încă din anul 2015 s-a început reabilitarea a mai multor podeţe, pasaje CF, gări și altor obiective ce necesitau reparaţii capitale și reparaţii curente. PERI România a participat activ la lucrările de reabilitare a pasajelor CF de pe Coridorul pan-european IV Feroviar, prin livrarea de schelă modulară PERI UP Rosett R la Pasajul CF de la Dobra, la care au fost necesare lucrări de vopsire a structurii metalice a pasajului.

Execuţia tunelelor CF Sighișoara și Daneș

Din programul de dezvoltare a infrastructurii feroviare face parte și Proiectul de reabilitare a liniei CF Coşlariu – Sighişoara. Și la acest proiect, PERI România participă încă din faza incipientă a proiectului. Pentru execuţia celor două tuneluri PERI România și-a adus aportul prin livrarea de schelă PERI UP Rosett pentru execuţia lucrărilor de cămășuire, precum și prin livrarea cofrajului mobil de tip VARIOKIT pentru execuţia pereţilor și a planșeului în două etape de betonare.

Reabilitarea podului Ferdinand din Oradea

După 65 de ani de la finalizarea lucrărilor de execuţie, începând de anul trecut se realizează prima intervenţie de reabilitare a Podului Ferdinand din centrul orașului Oradea. Pentru execuţia lucrărilor de consolidare a structurii de rezistenţă, PERI România a livrat un sistem de schelă mobilă PERI UP Rosett R cu ajutorul căreia s-au putut executa lucrările de reabilitare la intradosul tablierului și de înlocuire a unor părţi componente ale suprastructurii.

Similare

1 din 881