Home Constructii Bobcat – drumul spre zero emisii
Bobcat – drumul spre zero emisii

Bobcat – drumul spre zero emisii

0

După succesul avut in cadrul Bauma odată cu prezentarea noii serii de utilaje cu acționare electrică, specialiștii producătorului de utilaje BOBCAT privesc cu încredere spre un viitor în care poluarea pe șantiere va fi zero.

Cu ocazia lansării primului miniexcavator de 1 tonă , am avut ocazia să discutăm cu dl. Jarry Fiser, Directorul departamentului de producţie de Mini-Excavatoare, Doosan Bobcat EMEA. Acesta a acceptat să ne ofere un interviu în exclusivitate, special pentru cititorii noștri, constructorii din România.

“Principalul avantaj al utilajului Bobcat E10e este combinaţia unică a dimensiunilor sale mici şi a sistemului inovator de propulsie electrică. Am creat acest utilaj ultra-compact pentru două motive principale; în primul rând, azi, există o cerere reală a clienţilor. Majoritatea aplicaţiilor interioare necesită zero emisii şi lucrările în centrele oraşelor/centrele urbane necesită zgomot redus și emisii reduse. Al doilea motiv a fost intern. Știm că încorporarea acestei tehnologii inovatoare în aceast utilaj mic, este cea mai dificilă sarcină. Datorită mărimii utilajului, cea mai mare provocare de astăzi este bateria, sistemul său de management, sistemul de răcire, încălzirea şi parametrii de perfomanță. Astfel, am început un parteneriat cu experţii din această industrie şi datorită acestui fapt avem acces la cele mai noi tehnologii disponibile pe piaţă. Și această industrie se dezvoltă atât de repede încât ceea ce este astăzi de ultimă oră va fi depășit mâine. De aceea, trebuie să ne concentrăm atenția asupra celor mai recente tendințe și inovații tehnologice pentru a rămâne în fruntea competiției” – Jarry Fiser.

Utilaje&Construcții: Bobcat este un lider de necontestat pe segmentul utilajelor compacte, în ciuda unei concurențe din ce în ce mai acerbe. Cum explicați această performanță?
Jarry Fiser: Nu există nici un secret. Bobcat doar recunoaşte importanţa pieţelor europene şi recunoaşte nevoile specifice ale clienţilor europeni. Suntem dedicaţi să îi ascultăm şi să facem tot posibilul să le oferim cele mai bune soluţii pentru problemele lor. Astfel, avem două fabrici în Europa care acoperă peste 90% din volumul de nevoi şi noul centru de inovare de ultimă generaţie/oră din Dobris, Cehia.
Utilaje&Construcții: Bobcat E10e a avut un succes deosebit la BAUMA, în condițiile în care mulți producători au prezentat prototipuri de utilaje cu propulsie electrică. Ce oferă în plus acest utilaj?
Jarry Fiser: Excavatorul E10e este primul nostru pas spre emisiile zero. În special, pentru pieţele europene, există o tendinţă foarte clară îndreptată către utilajele de lucru electrice. Aceasta merge împreună cu obiectivul de a reduce semnificativ emisiile de gaze de eșapament și zgomot. Acestea vor conduce la o creştere a numărului de utilaje de lucru alimentate de la baterie. Nu putem dezvălui prea multe despre planurile noastre viitoare în acest moment, dar vă puteți aștepta la mult mai mult de la Bobcat în anii următori.

Utilaje&Construcții: Puteți să ne prezentați pe scurt câte detalii despre utilajele BOBCAT prezente în standul Bobcat?
Jarry Fiser: La Bauma am prezentat multiple soluţii (combinaţii de utilaje şi ataşamente) care au demonstrat filosofia Bobcat de a oferi cele mai versatile utilaje proiectate pentru o gamă largă de ataşamente specializate. Două exemple cu miniexcavatoare. Bobcat E27 este un utilaj cu patru circuite hidraulice independente montate din fabrică, controlate cu ajutorul sistemului original Selectable Auxiliary Control System – SAC și care împreună cu sistemul rapid de cuplare, de asemenea dezvoltat in-house, permit montarea  oricăror echipmente într-un timp extrem de scurt. De asemenea, am introdus în acest an și noi modele de echipamente pentru pregătirea terenului, SL FM 60, SL FM 85 și SL FM 105. Acestea sunt potrivite în special pentru amenajările de peisaj, de curățire a terenurilor, municipale, parcuri, utilități, recreere, construcții și închirieri și sunt compatibile cu mini-excavatoarele Bobcat de 1,7-6,2 tone. O caracteristică unică a lor  este circuitul de franzare cu tambur care opreşte ataşamentul în mai puţin de 12 secunde.
Bobcat a fost, de asemenea, primul producător care a introdus un sistem propriu de control de la distanță, care este o soluție originală Plug & Play compatibilă cu toate încărcătoarele Bobcat echipate cu Selectable Joystick Control  (SCJ). Sistemul de control la distanţă permite operatorilor să-și părăsească scaunul în cabină și să-și controleze încărcătorul Bobcat din telecomandă și poate fi utilizat în multe aplicații, cu accent pe vizibilitatea nelimitată, capacitatea de a comunica cu imrejurimile fără a fi nevoie să fie prezent în cabină, confort sporit pentru aplicații cu zgomot, vibraţii şi dure în zone periculoase.
De asemenea, prezentat pentru prima dată la Bauma, noul fierăstrău rotativ pe roţi WS-SL20 este proiectat să taie eficient prin suprafețe de asfalt, piatră și beton. Roţile au segmente variabile, ceea ce permite utilizatorului să schimbe rapid lățimea roții (50, 80, 100, 120 mm), în loc să înlocuiască roata completă într-un atelier, o economie de 10 ore în proces.

Utilaje&Construcții: Cum credeți că va arăta lumea utilajelor peste zece ani? Credeți că motoarele electrice vor putea înlocui total propulsia diesel?
Jarry Fiser: Aceasta este o întrebare la care toată lumea ar dori să știe răspunsul. Noi, de la Bobcat, credem că utilajele electrice vor fi o alternativă viabilă pentru aplicații speciale și pentru zonele care vor fi restricționate pentru motoarele cu combustie internă, cum ar fi centrele orașelor. Asemenea industriei auto credem că industria echipamentelor electrice va crește dramatic în următorii ani (în volum, dar și în accesibilitate și performanță), asta nu înseamnă că nu vom continua să dezvoltăm mașini cu alte surse de energie.

Interview with Mr. Jarry Fiser, Mini-Excavators Product Line Director at Doosan Bobcat EMEA

1.    BOBCAT has been the world leader in compact equipment for many years. How do you explain this long-lasting success in the face of fierce competition?
Jarry Fiser: There is no secret trick. Bobcat just recognizes importance of European markets and acknowledges specific needs of European customers. We are dedicated to listen to them and strive to offer the best solution for their problems. Therefore we have two factories in Europe which cover more than 90% of the volume needs and also new state of the art innovation center in Dobris, Czech Republic.
2.    The BOBCAT E10e was a real success at Bauma, in the conditions that many machines presented here with electric drive were prototypes. Do you plan to develop a complete line of such machines (100% electric drive) next year?
Jarry Fiser: E10e mini excavator is our first step towards zero emissions. Especially in European markets, there is a very clear trend towards electric work machines. That goes together with the goal of significantly reducing exhaust and noise emissions. This will lead to more work machines being battery powered. We cannot reveal too much about our future plans at this moment, but you can expect much more from Bobcat in the years to come.
3.    What are the advantages of BOBCAT electric machines and the solutions to problems such as battery limitation and high charging time?
Jarry Fiser: The main advantage of Bobcat E10e machine is a unique combination of its small size and innovative electric powertrain. We started with this ultra-compact machine for two main reasons: There is a real customer demand today. Mainly indoor applications requiring zero emission and jobs in city centers requiring low noise and low emissions. Second reason was internal. We know that incorporating all this innovative technology into this small machine is the most difficult job. And scale it up will be quite straight forward then.  Independently on machine size the biggest challenge of today is the battery, its management system, cooling, heating and performance parameters. Therefore we started a partnership with experts in this industry and thanks to that we have an access to the latest technology available on the market. And this industry develops so fast that what is state of the art today will be obsolete tomorrow. This is why we need to keep focus on the latest technology trends and innovations to stay ahead of competition.
4.    Can you tell us something about the new equipment presented at Bauma? (equipment that is mounted on machines)
Jarry Fiser: At Bauma we presented multiple solutions (combination of machine and attachment) which demonstrated Bobcat philosophy to offer the most versatile machines designed for wide range of specialized attachments. Two examples with miniexcavators. E27 machine with factory installed 4 independent auxiliary circuits and Bobcat unique Selectable Auxiliary Control System – SAC and custom-made tilt rotator adaptor which was designed to fit to our machine without any need of special equipment or extensive installation time.
We introduced new flail mower attachment models – the SL FM 60, SL FM 85 and SL FM 105. These are particularly suited for use in the landscaping, land clearing, municipal, parks, utilities, recreational, construction and rental industries and are compatible with the 1.7-6.2 tonne Bobcat mini-excavators. A unique feature on the new flail mowers is a drum braking circuit that stops the attachment within 12 seconds. With the new Bobcat flail mowers, you can easily drive and cut the grass at the same time, one of the most required and not achievable jobs from our competition.
Bobcat was also the first manufacturer to introduce a self-developed remote control system, which is an original Plug & Play solution compatible with all Bobcat loaders equipped with the Selectable Joystick Control (SCJ). The Remote Control System allows operators to leave their seat in the cab and control their Bobcat loader remotely and can be used in many applications with the focus on limitless visibility, the ability to communicate with the surroundings without the need to be present in the cab, comfort enhancement for applications with noise, vibration and harshness or even in dangerous areas.
Also, shown for the first time at Bauma, the new WS-SL20 Wheel Saw is designed to cut efficiently through asphalt, rock and concrete surfaces. It has a variable segments wheel, which allows the user to quickly change the width of the wheel (50, 80, 100, 120 mm) in the field, instead of replacing the complete wheel in a workshop, a saving of 10 hours in the process.
5.    From the point of view of future development, do you think that electrical equipment, especially for compact machines, is a viable future in the sense that they will be able to replace the diesel engine in maximum 10 years?
Jarry Fiser: This is a question which everybody would like to know the answer for. We at Bobcat believe that the electric equipment will be a viable alternative for special applications and for areas which will become restricted for IC (internal combustion) engines like city centers. Similar to car industry we believe that electrical equipment will grow dramatically in coming years (in volume but also in affordability and performance) but it doesn’t mean that we will not continue to develop machines with other energy sources.