Home Informaţii la zi Soluții inteligente pentru managementul deșeurilor
Soluții inteligente pentru managementul deșeurilor

Soluții inteligente pentru managementul deșeurilor

0

Curățenia urbană este foarte importantă, în special în contextul actual, fiind astfel un domeniu în care atât operatorii de salubritate, cât și autoritățile locale caută soluții eficiente, durabile, care integrează cele mai noi tehnologii în domeniu, respectând și normele europene în vigoare.

În acest sens portofoliul Grădinariu din segmentul vehiculelor de salubritate este special dimensionat pentru a acoperi nevoile operatorilor de salubrizare, indiferent de rețeaua de drumuri, numărul de beneficiari deserviți sau volumele colectate.

“Suntem mândri să fim principalul furnizor de autocompactoare pentru colectarea deșeurilor, vasta noastra experiență în piață și parteneriatele solide pe care le-am dezvoltat garantând că putem oferi cele mai viabile soluții  ca raport cost-beneficii. De asemenea, cu ajutorul atelierelor mobile și profesioniștilor de service instruiți putem contribui la creșterea profitabilității clienților noștri prin costuri de utilizare și mentenanță mai mici”, declară reprezentanții Grădinariu.

Grădinariu, integrator de soluții de management al deșeurilor, este un partener de încredere pentru numeroși parteneri publici și privați, precum Salubris, Polaris, Salubritate și Deszăpezire S3,  Municipiul Galați, Primăria Urziceni – pentru a enumera doar câțiva. Grădinariu s-a implicat alături de fiecare dintre ei în realizarea Planului Național de Gestionare a Deșeurilor (PNGD) pentru a dezvolta cadrul general propice gestionării deșeurilor la nivel național cu efecte negative minime asupra mediului.

Astfel, fie că este vorba de autogunoiere compactoare cu un volume reduse de 7 – 9 mc, autogunoiere compactoare cu volume medii sau mari de pana la 24 mc dotate cu spălătoare pentru pubele (pentru gestiunea unor volume mari de deșeuri), sau de autogunoiere compactoare bi-volum dedicate colectării selective pe combustibil CNG, soluția este perfect argumentată și la îndemână.

Pentru fiecare verigă a procesului de salubrizare, echipa Grădinariu vă poate sprijini cu soluțiile ideale pentru atingerea țintelor de reciclare prevăzute de legislația europeană în vigoare și pentru a crește gradul de colectare selectivă a deșeurilor :

–             Consumabile pentru colectare, europubele sau containere de colectare din diferite materiale, containere compactoare sau platforme supraterane sau subterane modulare pentru colectarea deșeurilor,
–              Autospeciale pentru colectarea deșeurilor,
–              Autocontainere pentru transferul deșeurilor.

 

Practicile moderne de gestionare a deșeurilor trebuie să corespundă politicii europene în materie de prevenire a generării deșeurilor și să urmărească reducerea consumului de resurse și aplicarea practică a ierarhiei deșeurilor. De aceea, factorii precum rutele și frecvențele de colectare, volumul și tipul deșeurilor colectate, gradul de compactare necesar, materialele auxiliare din circuitul de salubrizare sau capacitățile de stocare și transport al deșeurilor sunt determinanți în selecția soluției si dotărilor perfect adaptate nevoilor.

Managementul eficient al deșeurilor este sprijinit de solutiile tehnologice moderne care să permită implementarea conceptului „plătește pentru cât arunci” (PPCA)”: sisteme de cântărire (cu celule de sarcină pe șasiul purtător sau cu celule de sarcină pe liftul de pubele), sisteme de monitorizare a unei flote prin GPS sau sisteme RFID (sisteme ce permit identificarea pubelelor și fracțiilor colectate).

„De asemenea, un aspect important de care trebuie să se țină cont în organizarea parcului auto necesar serviciului de salubrizare și la care consilierii Grădinariu vă pot sprijini în configurare, este versatilitatea. Dotarea opțională a autospecialelor cu suprastructuri adiacente interschimbabile poate completa circuitul de întreținere și curățenie. Fie că este vorba de instalații de stropire, perii de deszăpezire sau lame de zăpadă, acestea asigură accesibilitatea optimă în zonele rezidențiale și creșterea randamentului autospecialelor gestionate pe întreaga durată a anului.

 

Colectarea deșeurilor nu este doar o caracteristică a unui stil de viață confortabil pentru orice locuitor, ci și o componentă importantă a politicii de protecție a mediului. Gestionarea corectă a acestui proces este una dintre principalele modalități de stimulare a utilizării eficiente a resurselor prin trecerea la o economie circulară si mai curată, respectiv de limitare a poluării. Investițiile în eficientizarea proceselor de management al deșeurilor sunt sprijinite la nivelul Uniunii Europene prin finanțările accesibile prin programele dedicate pentru dezvoltarea acestor sisteme si extinderea gestiunii deșeurilor, iar colaboratorii Grădinariu vă pot consilia pentru folosirea acestor instrumente.

Pentru informaţii despre selecția soluției adaptate pentru dvs. pentru colectarea deșeurilor sau   extinderea capacităţilor celei pe care o aveţi în dotare, echipa Grădinariu vă stă la dispoziţie: www.gradinariu.ro