Terra Mix

Terra Mix

0

Compactarea prin impuls este o tehnologie relativ nouă, folosită cu succes în domeniul construcţiilor, care începe să fie introdusă şi în alte domenii pentru a creşte performanţa execuţiei construcţiilor în procese investiţionale. Această tehnologie este în prezent folosită cu mare succes pe plan internaţional de către compania Terra-Mix Bodenstabilisierungs G.m.b.H. care a reușit lucrări remarcabile de reabilitări de drumuri, soluţii de împănare pentru autostrăzi, fundaţii pentru culei, fundaţii hibride și diguri de protecţie realizate în perioade scurte de timp, cu costuri minime.

Inedita metodă de compactare a solului cu impulsuri reprezintă un mod excelent de îmbunătăţire a terenului anterior ridicării oricărei construcţii.

Prin utilizarea eficientă şi permanentă a echipamentelor bazată pe tehnologii noi, gradul de calitate al lucrării de construcţie va creşte, fondurile vor fi utilizate eficient şi pierderile raportate la o desfăşurare în condiţii de siguranţă maximă, vor fi minime.

Cum funcţionează de fapt?

Prin compactarea cu impulsuri, solul moale poate fi compactat pentru a atinge, cel puţin, gradul de compactare al unui strat mediu dens. Solurile suport moi alcătuite din nămol, nisip sau pietriș pot fi compactate pentru a ajunge cel puţin la un nivel de strat mediu dens, până la o adâncime de 7 metri.

Activitatea de compactare prin impulsuri este desfăşurată prin urmărirea unui tabel, iar acesta este alcătuit din una până la trei etape de lucru pentru compactare.

Asigurarea calităţii gradului de compactare realizat poate fi verificat cel mai eficient prin utilizarea sondării dinamice sau prin utilizarea sondării cu presiune CPT (Testul de Penetrare cu Con) înaintea compactării și după aceasta. Înregistrarea, arhivarea și documentarea continuă a tuturor parametrilor de compactare relevanţi pentru fiecare punct de compactare asigură calitatea lucrării. Datele monitorizate se referă la poziţia exactă prin utilizarea coordonatelor; data și ora; tasarea per impuls și tasarea totală; numărul de impulsuri și energia furnizată. Toate aceste date pot fi furnizate sub forma unui tabel sau a unui grafic într-un plan CAD. Cu ajutorul acestora, diferite caracteristici ale tasării pot fi recunoscute și gestionate în mod adecvat pentru a atinge un rezultat de compactare omogen.

Pentru construcţiile adiacente, drumuri și taluzuri, utilizarea acestei tehnologii nu reprezintă nici un pericol, deoarece energia impulsurilor poate fi reglată în mod continuu. Atunci când este necesar, viteza de oscilaţie va fi măsurată și documentată.

 Beneficiile compactării prin impuls

Metodă de compactare a solului aduce după sine o multitudine de avantaje în pregătirea lucrărilor de construcţii, indiferent de natura acestora, contribuind semnificativ la realizarea unor reduceri importante de costuri.

Reducerea volumului, respectiv reducerea porozităţii; consolidarea impermeabilităţii necesară pentru protejarea împotriva nivelului mare de apă şi pe de altă parte închiderea completă a găurilor (tunelurile vulpilor, castorilor etc.) până la adâncimea de acţionare; creşterea omogenităţii şi capacităţii portante; creşterea stabilităţii digurilor şi reducerea pericolului de erodare; procedeu uniform de tasare; grăbirea consolidării sunt doar câteva dintre beneficiile de care antreprenorii și specialiștii se pot bucura odată cu utilizarea acestei tehnologii performante.

În plus, resursele sunt protejate deoarece nu există schimbări de sol, metoda fiind adecvată pentru aproape toate materialele (argilă, nămol, nisip, pietriş, moloz, zgură) și se asigură un bun transfer de sarcină, solul devenind astfel foarte rezistent la crăpături.

Avantajele compactării prin impuls

Compactarea în adâncime până la 7-9 m

Randament: suprafaţă compactată de 1.000 mp/zi

Compactarea solului cu productivitate ridicată

Reducerea porozităţii terenului prin compactare

Creşterea impermeabilităţii terenului

Creşterea omogenităţii şi capacităţii portanteCreşterea stabilităţii digurilor şi terasamentelor C.C.T.

Realizarea unei compactări cu un grad ridicat de omogenitate

Accelerarea eliminării apei din teren (consolidare)

Metoda de calcul a compactării prin impuls

Calculul energiei se face cu formula:

E = m x g x h = între 9.000 kg x 9,81 m/s² x 1,2 m până la

12.000 kg x 9,81 m/s² x 1,2 m = 105.948 Nm până la 141.264 Nm

Numărul de lovituri: 40 lovituri/min

Performanţa: 4,23 – 5,65 MNm/min

COMPACTARE DINAMICĂ (DYNIV)

Calculul energiei se face cu formula:

E = m x g x h = între 10.000 kg x 9,81 m/s² x 5 m până la

15.000 kg x 9,81 m/s² x 15 m = 490.500 până la 2.207.250 Nm

Numărul de lovituri: 1 – 2 lovituri/min

Performanţa: 0,5 – 4,4 MNm/min