Informaţii la ziNewsOnlineslidesusUpdateUtilaje de cariera si minerit

METSO – proiect de stație de concasare în mediu urban

În țările din nordul Europei, acolo unde în general condițiile de lucru sunt mai dure, stațiile de concasare sunt supuse la solicitări suplimentare, trebuind să lucreze la temperaturi foarte scăzute. În plus, dacă activitatea lor se desfășoară în apropierea zonelor urbane, apar noi provocări specifice, acestea trebuind să îndeplinească niște cerințe extrem de dure, precum norme de poluare reduse, nivel de zgomot scăzut, protejarea mediului șamd.

Dar rareori se întâmplă ca o stație de concasare/sortare să fie atât de rapid montată și pusă în stare de funcționare la parametrii nominali, precum proiectul realizat de către Metso în apropierea capitalei Helsinki, Finlanda. Aici au fost utilizate concasoarele Lokotrack cu acționare hibridă diesel-electrică, acestea trebuind să prelucreze nu mai puțin de 230.000 tone metrice de piatră de diferite tipuri în numai 49 de zile. Piatra a fost obținută în urma dislocării cu explozii controlate, și apoi mărunțită în vederea concasării.

3.500 tone de piatră concasată zilnic

În plus, datorită apropierii de zonele urbane, concasarea a fost permisă de municipalitate doar unsprezece ore pe zi, între orele 7:00 și 18:00. Pentru a elimina praful, s-au folosit echipamente de pulverizare cu apă la presiune înaltă pentru întreaga stație, proiectul prevăzând concasarea materialului în două etape.

Cea mai mare parte a rocii brute (215.000 de tone) a fost concasată pentru a fi utilizată ca material de compactare în construcția zonelor rezidențiale de pe malul mării. Concasoarele Lokotrack au fost, de asemenea, folosite pentru a produce 12.500 de tone de balast marin cu dimensiunea de 100–200 mm, utilizat la susținerea terasamentelor.

Datorită termenelor strânse de realizare a întregului proiect, aici au fost necesare două concasoare, pentru o prelucrare în două trepte. Peste jumătate din totalul volumului de piatră concasată a fost procesată cu un concasor cu fălci Lokotrack® LT120E™ nou și un concasor cu con model LT330D, dotat cu o stație de sortare compactă. Aproximativ 3.500 de tone de piatră au fost astfel prelucrate în fiecare zi.

Directorul întregului proiect a apreciat în mod special gradul înalt de funcționalitate al noilor concasoare Lokotrack. Astfel, în general atunci când este montat pe site-ul de lucru un concasor nou, acesta suportă o serie de reglaje care necesită timp, dar concasoarele de la Metso au funcționat în parametrii ceruți într-un timp foarte timp. În plus, dimensiunea mare a materialului ce trebuia concasat a reprezentat o problemă, deoarece putea încetini viteza de prelucrare, lucru care nu s-a întâmplat pe acest șantier. Chiar și în aceste condiții, o parte din piatră a trebuit spartă înainte de a alimenta concasorul cu fălci LT120E care funcționează cu setarea de 120 mm. Concasorul cu con LT330D a fost setat la 80 mm.

Utilizarea unor utilaje de concasare cu acționare mixtă diesel-electrică a dus de asemenea, la obținerea unui consum orar redus de combustibil, de numai 43 litri/oră pentru întreg lanțul de concasare, format din cele 2 utilaje Lokotrack. Prin comparație, utilajul care a funcționat înainte în această locație, un model vechi LT300GP, și care a fost folosit împreună cu noile mașini, a consumat mai mult combustibil, chiar dacă puterea sa era mai mică cu 20-30% .

În concluzie, noua stație de concasare/sortare a fost evaluată ca putând să atingă un volum de piatră concasată de peste un milion de tone metrice pe an.

Noile scuturi din poliuretan de la Metso reduc gradul de uzură și costurile de exploatare

De asemenea, pe acest șantier de lângă Helsinki au fost utilizate scuturile din poliuretan dezvoltate de Metso, care au rolul de a preveni uzura tijelor intermediare ale sitelor de sortare atunci când nu este necesară utilizare celor de la nivelurile inferioare. În acest proiect, au fost utilizate stații de sortare cu trei etaje. Experiența directorului site-ului în utilizarea acestor scuturi este relevantă: „Scuturile au fost ușor de atașat și nu s-au desprins nici măcar o dată, metoda de prindere a lor este foarte bună. Protejând o tijă intermediară cu două scuturi instalate spate în spate, putem înlocui câte un scut, atunci când este nevoie, dacă este necesar, pentru a reduce costurile.”

Concluzii

Prin utilizarea noilor echipamente de concasare/sortare de la Metso, respectiv un concasor cu fălci Lokotrack® LT120E™ nou și un concasor cu con și echipament de sortare model LT330D volumul producției a crescut cu 10 – 15%.

Datorită sistemului de alimentare hibrid diesel-electric consumul orar de combustibil pentru ambele echipamente de concasare a scăzut la 43 litru/oră, în condițiile în care puterea de lucru a crescut cu 20 – 30%, comparativ cu vechile concasoare.

Echipa de lucru pentru un schimb este formată numai din 2 persoane, care au ca activitate principală transportul materialului de concasat și alimentarea celor două concasoare

Similare

1 din 897